Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ) είναι μια μέθοδος ψυχοθεραπείας που έχει υποβληθεί σε αυστηρότατο επιστημονικό έλεγχο και έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική σε ένα μεγάλο εύρος ψυχικών δυσκολιών, ενώ αποτελεί και την θεραπεία προτίμησης σε αρκετές διαταραχές συμπτωμάτων (κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, κ.α.).

Βασίζεται στην αρχή ότι ο τρόπος που νοηματοδοτούμε μια κατάσταση, καθώς και οι πεποιθήσεις ή αντιλήψεις που διατηρούμε για τον εαυτό μας, τον κόσμο και τους άλλους, καθορίζουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις και την συμπεριφορά μας.

Στόχος της θεραπείας είναι

Ο θεραπευόμενος, μέσω της συνεργασίας με τον θεραπευτή και με την ενεργό συμμετοχή του, να κατανοήσει τον τρόπο που ερμηνεύει τις διάφορες καταστάσεις στο πλαίσιο της καθημερινότητας του, καθώς και την σχέση μεταξύ των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών του. Σε ένα συνεργατικό και εμπιστευτικό πλαίσιο, θα καθοριστούν οι στόχοι της θεραπείας και οι τεχνικές που θα εφαρμοστούν, και μαζί θα διαμορφώσουν τον θεραπευτικό σχεδιασμό, που συνεχώς παρακολουθείται και αξιολογείται, ώστε ο θεραπευόμενος να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις δυσκολίες του παρόντος και να φτάσει στον επιθυμητό του στόχο.

Αποτελεσματικότητα της Θεραπείας

Η Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Θεραπεία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική σε ένα μεγάλο εύρος ψυχικών δυσκολιών, όπως:

  • Καταθλιπτικές Διαταραχές
  • Αγχώδεις Διαταραχές (γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, κοινωνική αγχώδης διαταραχή, διαταραχή πανικού κ.α.)
  • Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
  • Διαταραχές Σωματικών Συμπτωμάτων
  • Άγχος Ασθένειας
  • Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
  • Φοβίες
  • Χρόνιοι Πόνοι
  • Διαταραχές Προσωπικότητας